آخرین خبرهای ورزشی اقتصادی سیاست جامعه فرهنگ و هنر

۶۸ مطلب با موضوع «دانلود :: نمونه سوال» ثبت شده است

دانلود پاسخنامه تشریحی و سوالات آرایه های ادبی امتحان نهایی سوم انسانی 4 شهریور 95

دانلود پاسخنامه تشریحی و سوالات آرایه های ادبی امتحان نهایی سوم انسانی 4 شهریور 95

دانلود نمونه سوالات آرایه های ادبی امتحان نهایی سوم انسانی 4 شهریور 95

دانلود پاسخنامه تشریحی آرایه های ادبی امتحان نهایی سوم انسانی 4 شهریور 95

آرایه های ادبی امتحان نهایی سوم انسانی 4 شهریور 95+دانلود پاسخنامه تشریحی و سوالات

امتحان نهایی سوم انسانی 4 شهریور 95

سوالات امتحان نهایی آرایه های ادبی پنج‌شنبه 4 شهریور 95 با پاسخ,

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی سوم انسانی شهریور 95,

ادامه مطلب...
۰۴ شهریور ۹۵ ، ۱۲:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پربازدیدترین اخبار

پاسخنامه تشریحی و سوالات امتحان نهایی ادبیات فارسی 3 سوم تجربی و ریاضی 4 شهریور 95

پاسخنامه تشریحی و سوالات امتحان نهایی ادبیات فارسی 3 سوم تجربی و ریاضی 4 شهریور 95

دانلود نمونه سوالات امتحان نهایی ادبیات فارسی 3 سوم تجربی و ریاضی 4 شهریور 95

پاسخنامه تشریحی امتحان نهایی ادبیات فارسی 3 سوم تجربی و ریاضی 4 شهریور 95

امتحان نهایی ادبیات فارسی 3 سوم تجربی و ریاضی 4 شهریور 95

جواب امتحان ادبیات فارسی سوم دبیرستان 4 شهریور 95
سوالات امتحان نهایی ادبیات فارسی 3 پنج‌شنبه 4 شهریور 95 با پاسخ,

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی سوم تجربی و ریاضی شهریور 95, 
ادامه مطلب...
۰۴ شهریور ۹۵ ، ۱۲:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پربازدیدترین اخبار

دانلود پاسخنامه تشریحی و سوالات امتحان نهایی تاریخ ایران و جهان 2 سوم انسانی 3 شهریور 95

دانلود پاسخنامه تشریحی و سوالات امتحان نهایی تاریخ ایران و جهان 2 سوم انسانی 3 شهریور 95

دانلود نمونه سوالات امتحان نهایی تاریخ ایران و جهان 2 سوم انسانی 3 شهریور 95

دانلود پاسخنامه تشریحی امتحان نهایی تاریخ ایران و جهان 2 سوم انسانی 3 شهریور 95
امتحان نهایی تاریخ ایران و جهان 2 سوم انسانی 3 شهریور 95
سوالات امتحان نهایی تاریخ ایران و جهان 2 چهارشنبه 3 شهریور 95 با پاسخ

سوالات امتحان نهایی تاریخ ایران و جهان 2 چهارشنبه 3 شهریور 95 با پاسخ,

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی سوم انسانی شهریور 95,
ادامه مطلب...
۰۳ شهریور ۹۵ ، ۱۳:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پربازدیدترین اخبار

دانلود پاسخنامه و سوالات امتحان نهایی جبر و احتمال سوم ریاضی 3 شهریور 95

دانلود پاسخنامه و سوالات امتحان نهایی جبر و احتمال سوم ریاضی 3 شهریور 9

دانلود نمونه سوالات امتحان نهایی جبر و احتمال سوم ریاضی 3 شهریور 9

سوالات امتحان نهایی جبر و احتمال سوم ریاضی 3 شهریور 9

پاسخ تشریحی امتحان نهایی جبر و احتمال سوم ریاضی 3 شهریور 95

سوالات امتحان نهایی تاریخ جبر و احتمال چهارشنبه 3 شهریور 95 با پاسخ

سوالات امتحان نهایی تاریخ جبر و احتمال چهارشنبه 3 شهریور 95 با پاسخ,

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی سوم ریاضی شهریور 95,

ادامه مطلب...
۰۳ شهریور ۹۵ ، ۱۳:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پربازدیدترین اخبار

دانلود سوالات و امتحان نهایی ادبیات فارسی پیش دانشگاهی انسانی 3 شهریور 95

دانلود سوالات و امتحان نهایی ادبیات فارسی  پیش دانشگاهی انسانی 3 شهریور 95

دانلود نمونه سوالات ادبیات فارسی پیش دانشگاهی انسانی 3 شهریور 95

امتحان نهایی ادبیات فارسی پیش دانشگاهی انسانی 3 شهریور 95

دانلود پاسخنامه تشریحی ادبیات فارسی  پیش دانشگاهی انسانی 3 شهریور 95

سوالات امتحان نهایی ادبیات فارسی چهارشنبه 3 شهریور 95 با پاسخ

سوالات امتحان نهایی ادبیات فارسی چهارشنبه 3 شهریور 95 با پاسخ,

دانلود سوالات و پاسخنامه ادبیات فارسی پیش دانشگاهی انسانی شهریور 95, 

ادامه مطلب...
۰۳ شهریور ۹۵ ، ۱۲:۵۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پربازدیدترین اخبار

دانلود پاسخنامه تشریحی و سوالات امتحان نهایی فیزیک پیش دانشگاهی تجربی و ریاضی 3 شهریور 95

دانلود پاسخنامه تشریحی و سوالات امتحان نهایی فیزیک پیش دانشگاهی تجربی و ریاضی 3 شهریور 95

دانلود پاسخنامه تشریحی و سوالات امتحان نهایی فیزیک پیش دانشگاهی

نمونه سوالات امتحان نهایی فیزیک پیش دانشگاهی تجربی و ریاضی 3 شهریور 95

امتحان نهایی فیزیک پیش دانشگاهی تجربی و ریاضی 3 شهریور 95

پاسخنامه تشریحی فیزیک پیش دانشگاهی تجربی و ریاضی 3 شهریور 95

سوالات امتحان نهایی فیزیک چهارشنبه 3 شهریور 95 با پاسخ,

دانلود سوالات و پاسخنامه فیزیک پیش دانشگاهی تجربی و ریاضی شهریور 95,  

ادامه مطلب...
۰۳ شهریور ۹۵ ، ۱۲:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پربازدیدترین اخبار

دانلود پاسخنامه تشریحی زیست شناسی 2 و آزمایشگاه امتحان نهایی سوم تجربی 3 شهریور 95

دانلود پاسخنامه تشریحی زیست شناسی 2 و آزمایشگاه امتحان نهایی سوم تجربی 3 شهریور 95

دانلود پاسخنامه تشریحی زیست شناسی 2

پاسخنامه تشریحی زیست شناسی 2 و آزمایشگاه امتحان نهایی سوم تجربی 3 شهریور 95

سوالات امتحان نهایی شهریور 95

جواب امتحان نهایی زیست شناسی 2 سوم دبیرستان 3 شهریور 95

سوالات امتحان نهایی زیسیت شناسی 2 چهارشنبه 3 شهریور 95 با پاسخ,

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی سوم تجربی شهریور 95,

ادامه مطلب...
۰۳ شهریور ۹۵ ، ۱۲:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پربازدیدترین اخبار

پاسخ تشریحی و سوالات معارف اسلامی امتحان نهایی پیش دانشگاهی 1 شهریور 95

پاسخ تشریحی و سوالات معارف اسلامی امتحان نهایی پیش دانشگاهی 1 شهریور 95

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی معارف اسلامی امتحان نهایی پیش دانشگاهی 1 شهریور 95

نمونه سوالات معارف اسلامی امتحان نهایی پیش دانشگاهی 1 شهریور 95

پاسخنامه تشریحی معارف اسلامی امتحان نهایی پیش دانشگاهی 1 شهریور 95

دانلود نمونه سوالات معارف اسلامی امتحان نهایی پیش دانشگاهی 1 شهریور 95

سوالات امتحان نهایی معارف اسلامی دوشنبه 1 شهریور 95 با پاسخ,

دانلود سوالات و پاسخنامه معارف اسلامی پیش دانشگاهی شهریور 95, 

ادامه مطلب...
۰۱ شهریور ۹۵ ، ۱۶:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پربازدیدترین اخبار

پاسخ تشریحی و سوالات امتحان نهایی قرآن و تعلیمات دینی 3 دین و زندگی 1 شهریور 95

پاسخ تشریحی و سوالات امتحان نهایی قرآن و تعلیمات دینی 3 دین و زندگی 1 شهریور 95

پاسخنامه تشریحی امتحان نهایی قرآن و تعلیمات دینی 3 دین و زندگی 1 شهریور 95

دانلود سوالات امتحان نهایی قرآن و تعلیمات دینی 3 دین و زندگی 1 شهریور 95

پاسخنامه تشریحی امتحان نهایی قرآن و تعلیمات دینی 3

پاسخ تشریحی امتحان نهایی دین و زندگی 1 شهریور 95

سوالات امتحان نهایی دین و زندگی دوشنبه 1 شهریور 95 با پاسخ,

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی سوم شهریور 95,

ادامه مطلب...
۰۱ شهریور ۹۵ ، ۱۳:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پربازدیدترین اخبار

دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی بدون آزمون دانشگاه آزاد کنکور 95

دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی بدون آزمون دانشگاه آزاد کنکور 95

دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه آزاد کنکور 95

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی بدون آزمون دانشگاه آزاد 95 - 96

 راهنمای انتخاب رشته دانشگاه آزاد 95

انتخاب رشته کنکور 95


آغاز ثبت نام رشته های بدون آزمون نیمسال اول ۹۶-۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر بهروز دانشیان از آغاز ثبت نام رشته های بدون آزمون نیمسال اول ۹۶-۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد .

وی با اعلام این خبر گفت : «کلیه متقاضیان ثبت نام دررشته های بدون آزمون مقاطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی می توانند از ساعت ۱۶ به بعد امروز دوشنبه ۲۵ مرداد 95 با مراجعه به سامانه این مرکز به نشانی­­www.azmoon.org  ابتدا دفترچه راهنمای ثبت نام را دریافت و پس از مطالعه و کسب آگاهی های کامل در مورد رشته مورد نظر، در صورت تمایل و داشتن شرایط لازم بعد از تهیه کارت اعتباری، نسبت به ثبت نام در ۱ رشته / محل اقدام نمایند. »

ادامه مطلب...
۲۶ مرداد ۹۵ ، ۱۵:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پربازدیدترین اخبار