قضیه عکس قورباغه تو پروفایل تلگرام چیست؟

داستان پروفایل قورباغه در تلگرام چیست؟

ماجرای قورباغه در پروفایل تلگرام

چالش پروفایل قورباغه در تلگرام چیست؟

تصاویر قورباغه برای پروفایل تلگرام

قضیه عکس قورباغه تو پروفایل تلگرام چیست؟

یک چالش هر کى دوست داشت همراه بشه. من یک سوْال مى کنم اگر جوابتون درست نبود باید ٤٨ ساعت عکس قورباغه اى رو که من برات مى فرستم رو تو پروفایلتون بذارید. این بازى رو مى تونید با دوستان دیگه هم بکنید اونوقت مى بینید چندتا قورباغه تو لیست تلفنتون هست

ساعت هفت صبحه. تو هنوز تو خوابى. زنگ مى زنند. دوستانت پشت درند و اومدند باهات صبحانه بخورند. توى خونه تو قهوه دارى و شیر و عسل و مربا و تخم مرغ. اول چى رو باز میکنى؟؟؟