کلیپ جنجالی چالش مانکن در اتاق عمل زایمان+جزئیات و صحت ماجرا

چالش مانکن در اتاق عمل زایمان

ماجرای چالش مانکن در اتاق عمل زایمان+فیلم

کلیپ جنجالی چالش مانکن در اتاق عمل زایمان+جزئیات

فیلم چالش مانکن در اتاق عمل زایمان

جزئیات صحت ماجرای کلیپ جنجالی چالش مانکن در اتاق عمل

به تازگی ویدئو هایی در فضای مجازی در حال پخش شدن هست به نام چالش مانکن! در این ویدئو ها افراد چند ثانیه بدون حرکت می ایستند و یک نفر از انها فیلم میگیرد

این اتفاق در اتاق عمل در حین زایمان یک کودک انجام شد که انتقادات شدیدی در بر داشت که جان مادر و کودک بازیچه چند پزشک و پرستار قرار گرفته است

پیگیری اخبار 20:30

طی پیگیری و پخش این کلیپ در اخبار 20:30 مشخص شده که این کلیپ ساختگی هست و عملی در کار نبوده!

ولی اصل این کار مشکل دارد و نباید در مراکز پزشکی انجام شود

===================

دانلود کلیپ چالش مانکن در اتاق عمل

لینک دانلود     لینک کمکی

===================

منبع:دانلود روزانه