اعلامیه تعطیلی برخی مدارس آذربایجان شرقی فردا یکشنبه 5 دی 95

وضعیت تعطیلی مدارس آذربایجان شرقی یکشنبه 5 دی 95

اطلاعیه تعطیلی آذربایجان شرقی یکشنبه 5 دی 95

آیا مدارس آذربایجان شرقی یکشنبه 5 دی 95 تعطیل است؟

تعطیلی مدارس و دانشگاه ها یکشنبه 95/10/5

اعلام تعطیلی برخی مدارس آذربایجان شرقی فردا یکشنبه 5 دی 95

روابط عمومی آموزش و پرورش آذربایجان شرقی اعلام کرد: به علت بارش برف و برودت هوا، فردا یکشنبه 5 دی؛کلیه مقاطع مدارس مناطق روستایی و مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی مناطق شهری و کلیه مقاطع مدارس استثنائی شهرستان مراغه،کلیه مقاطع مدارس مناطق روستایی و مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی و متوسطه دوره ی اول مناطق شهری و کلیه مقاطع مدارس استثنائی شهرستان ملکان ،مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی در مناطق شهری و روستائی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی شهرستان شبستر و بخش تسوج،مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی  و متوسطه ی دوره ی اول در مناطق شهری و روستائی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی شهرستان  عجب شیر،مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی در مناطق شهری و روستائی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی بخش صوفیان و کلیه مدارس مناطق شهری و روستائی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی شهرستان چاراویماق در نوبت صبح تعطیل خواهد بود.

همچنین مدارس مقطع متوسطه ی دوره ی اول شهرستان شبستر و  بخش صوفیان  و مدارس مقطع متوسطه ی دوره ی اول و دوم بخش صوفیان با یک ساعت تاخیر در ساعت 9 شروع خواهد شد.

**تا کنون خبری درباره تعطیلی مدارس سایر شهرها در روز یکشنبه 95/10/5 منتشر نشده است.در صورت اعلام خبر جدید تعطیلی مدارس روز یکشنبه  5 دی 95 سایت بروز میشود.**