ترانه علیدوستی که این روز ها مشغول بازی در سریال شهرزاد به همین منظور کانل تلگرام زده است.
اینستاگردی

علیدوستی نوشت: چطوره؟ کانال شهرزاد در تلگرام